Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
พิธีเปิดงาน
   
ภาคเช้า 26 ม.ค. 57
ภาคค่ำ 26 ม.ค. 57
   
ภาคเช้า 27 ม.ค. 57
ภาคค่ำ 27 ม.ค. 57
   
   
     
 
  มมส จัดพิธีปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 14 อย่างยิ่งใหญ่
27 มกราคม 2557

  บรรยากาศ มมส จัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 14 “ฮีตฮอยศิลป์ ถิ่นตักสิลา” (วันสุดท้าย)
27 มกราคม 2557
 
  บรรยากาศ มมส จัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 14 “ฮีตฮอยศิลป์ ถิ่นตักสิลา”
26 มกราคม 2557

  มมส จัดเสวนาศิลปวัฒนธรรม : พลังสร้างสรรค์ชีวิตและสังคม เนื่องในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 14
26 มกราคม 2557
   
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 [ฮีตฮอยศิลป์ ถิ่นตักสิลา]
Copyright @ 2013 by งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม All rights reserved.