กราฟเปรียบเทียบจำนวนโครงการต่อปี
62 โครงการ
ปี พ.ศ. 2019

170 โครงการ
ปี พ.ศ. 2018

114 โครงการ
ปี พ.ศ. 2017

7 โครงการ
ปี พ.ศ. 2016

5 โครงการ
ปี พ.ศ. 2015
กราฟแสดงจำนวนโครงการต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
กราฟแสดงจำนวนโครงการต่อสถานะการดำเนินงาน
กราฟแสดงจำนวนโครงการต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ (องค์กรนิสิต)