ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: STARS TECHNOLOGIES INDUSTRIAL LTD.
รายละเอียด (ลักษณะงาน): Engineering
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 64/40 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดงระยอง21140
หมายเลขโทรศัพท์: 038-954738
หมายเลขโทรสาร: 038-954740
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์: sti_hrcenter@mitsuboshi.co.jp
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ตำแหน่งงาน

ลำดับ ชื่อตำแหน่ง

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา