ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท:
รายละเอียด (ลักษณะงาน):
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์:
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ตำแหน่งงาน

ลำดับ ชื่อตำแหน่ง
1 พนักงานการตลาด (10 ตำแหน่ง)
2 พนักงานวิเคราะห์สินค้า (15 ตำแหน่ง)
3 พนักงานคีย์ข้อมูลสินค้า (5 ตำแหน่ง)
4 พนักงานบัญชีและการเงิน (4 ตำแหน่ง)
5 พนักงานวิเคราะห์ตลาด (25 ตำแหน่ง)

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา