ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: fortune foam products
รายละเอียด (ลักษณะงาน): พนักงานขาย และ คอลล์เซ็นเตอร์ จำหน่ายโฟมแผ่น โฟมก่อสร้าง โฟมพุ่ม โฟมกระทง โฟมห้องเย็น
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 129/224 ถ.เพชรเกษม อ้อมน้อย กระทุ่มแบนสมุทรสาคร74130
หมายเลขโทรศัพท์: 02-4089316
หมายเลขโทรสาร: 02-8116351
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ: 0623193999
ที่อยู่อีเมล์: fortune_ing@hotmail.com
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ตำแหน่งงาน

ลำดับ ชื่อตำแหน่ง

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา