ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จำกัด (ูหาที่ 1)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): ธุรกิจพลาสติก
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 140 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้วนครราชสีมา30340
หมายเลขโทรศัพท์: 0887254598
หมายเลขโทรสาร:
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์:
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ตำแหน่งงาน

ลำดับ ชื่อตำแหน่ง
1 เจ้าหน้าที่ขายภาคอีสาน (0 ตำแหน่ง)
2 วิศวกรวางแผน (0 ตำแหน่ง)
3 วิศวกรแมคคาทรอนิค (0 ตำแหน่ง)
4 วิศวกรการพิมพ์ (0 ตำแหน่ง)
5 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (0 ตำแหน่ง)
6 เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ (0 ตำแหน่ง)
7 หัวหน้าผลัด / คุมเครื่อง Lover Pinch (0 ตำแหน่ง)

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา