ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: ผลิตปัญญา จำกัด (คูหาที่ 2)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): จดทำระบบการหางานและรับสมัครงานผ่านทางwebsite
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 9 ซอยลาดพร้าววังหน34 ถนนลาดพร้าววังหิน ตำบลลาดพร้วกรุงเทพมหานคร10230
หมายเลขโทรศัพท์: 02 931 7766
หมายเลขโทรสาร: 02 931 7766
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์:
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา