ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ูหาที่ 3)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): ประกันวินาศภัย
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 121/28 , 121/29 ชั้นที่ 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร10400
หมายเลขโทรศัพท์: 02 129 7366
หมายเลขโทรสาร:
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์:
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ตำแหน่งงาน

ลำดับ ชื่อตำแหน่ง
1 เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (3 ตำแหน่ง)
2 เจ้าหน้าที่การตลาด (3 ตำแหน่ง)
3 Programmer / Tester (สนญ) (15 ตำแหน่ง)
4 System / Network Engineer (สนญ) (6 ตำแหน่ง)
5 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ (20 ตำแหน่ง)
6 เจ้าหน้าที่บัญชี (8 ตำแหน่ง)
7 เจ้าหน้าที่การเงิน (5 ตำแหน่ง)
8 เจ้าหน้าที่่รับประกัน (10 ตำแหน่ง)
9 Call Center (ไทย/อังกฤษ) (10 ตำแหน่ง)
10 IT Support / เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (7 ตำแหน่ง)

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา