ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: ปิโตรเลียมไทยคอปเปอเรชั่นจำกัด (คูหาที่ 32)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): ค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: อาคารไซเบอร์เวิร์ค เลขที่ 90 ชั้น33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร10130
หมายเลขโทรศัพท์: 02 168 3377 ต่อ 745
หมายเลขโทรสาร:
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์:
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ตำแหน่งงาน

ลำดับ ชื่อตำแหน่ง
1 เจ้าหน้าที่ GPS (1 ตำแหน่ง)
2 จป.วิชชาชีพ (3 ตำแหน่ง)
3 ผจก.ร้านกาแฟฝึกหัด (5 ตำแหน่ง)
4 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (1 ตำแหน่ง)
5 โฟร์แมน (2 ตำแหน่ง)
6 ช่างซ่อมบำรุง (2 ตำแหน่ง)
7 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (3 ตำแหน่ง)
8 บาริสต้า (พนักงานชงกาแฟ) (3 ตำแหน่ง)
9 พนักงานเติมน้ำมัน (50 ตำแหน่ง)
10 จนท.จัดหาสถานี (3 ตำแหน่ง)
11 พนักงานขับรถบรรทุกน้ำมัน / ขับรถเทเลอร์ (50 ตำแหน่ง)
12 พนักงานขับรถส่งสินค้ามินิมาร์ท (1 ตำแหน่ง)
13 แคชเชียร์ประจำปั๊มน้ำมันและมินิมาร์ท (10 ตำแหน่ง)
14 วิศวกรโยธา (1 ตำแหน่ง)
15 เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน (1 ตำแหน่ง)
16 ช่างยนต์ (1 ตำแหน่ง)
17 ผจก.มินิมาร์ทฝึกหัด (20 ตำแหน่ง)
18 ผจก.สถานีบริการฝึกหัด(ปั๊มน้ำมัน) (20 ตำแหน่ง)

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา