ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด (คูหที่ 34)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 26/56 ชั้น 5 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทรกรุงเทพมหานคร10120
หมายเลขโทรศัพท์: 02 - 678 - 7777 ต่อ 1118
หมายเลขโทรสาร: 02 - 678 - 537
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์:
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ตำแหน่งงาน

ลำดับ ชื่อตำแหน่ง
1 วิศกรเครื่องกล (2 ตำแหน่ง)
2 ช่างเทคนิค / พนง.ผลิต / พนง.Q.C. (ประจำหน่วยผลิตในกรุงเทพฯและปริมณฑล) (50 ตำแหน่ง)
3 เจ้าหน้าที่บัญชี / ตรวจสอบภายใน (5 ตำแหน่ง)
4 เจ้าหน้าที่ขนส่ง / ปฏิบัติการขนส่ง (5 ตำแหน่ง)
5 เจ้าหน้าที่รับงาน/จัดส่ง (10 ตำแหน่ง)
6 เจ้าหน้าที่การตลาด (5 ตำแหน่ง)
7 ผู้แทนขาย (10 ตำแหน่ง)
8 วิศวกรคอมพิวเตอร์ (2 ตำแหน่ง)
9 วิศวกรโยธา / Senior Civil Engineer (5 ตำแหน่ง)

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา