ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 35)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): ผลิต-จำหน่าย ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเนื้อไก่มาตรฐานการส่งออก
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 333,333/12 ถนนสีคิ้ว-เดชอุดม ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัยนครราชสีมา30190
หมายเลขโทรศัพท์: 04 420 2333 ต่อ 2040,2070
หมายเลขโทรสาร:
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ: 0829461596
ที่อยู่อีเมล์: bhumramin.won@cpf.co.th
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา