ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: เอเชยโมดไฟล์ จำกัด (คูหาที่ 37)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): ผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลังดัดแปรทั้งในและต่างประเทศ
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 19/8 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์46000
หมายเลขโทรศัพท์: 043-821777
หมายเลขโทรสาร: 043-821376
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์:
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา