ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: บจก. วงศ์เอกอุตสาหกรรม
รายละเอียด (ลักษณะงาน): รับผลิตป้ายฉลาก ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 15 ซ.ลาซาล 49 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนากรุงเทพมหานคร10260
หมายเลขโทรศัพท์: 02-3615346-52 เบอร์ต่อ 1055
หมายเลขโทรสาร: 02-3615345
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์: hr.d@wongeak.com
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ตำแหน่งงาน

ลำดับ ชื่อตำแหน่ง
1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (3 ตำแหน่ง)
2 ช่างเทคนิค (6 ตำแหน่ง)
3 เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (4 ตำแหน่ง)
4 พนักงานบุคคล (2 ตำแหน่ง)
5 IT Support (1 ตำแหน่ง)
6 เจ้าหน้าที่สนับสนุนการผลิต (2 ตำแหน่ง)
7 พนักงานธุรการ (2 ตำแหน่ง)
8 พนักงานจัดซื้อ (2 ตำแหน่ง)
9 โปรแกรมเมอร์ (3 ตำแหน่ง)
10 การตลาดระหว่างประเทศ (4 ตำแหน่ง)
11 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (5 ตำแหน่ง)
12 พนักงานบัญชี (2 ตำแหน่ง)
13 พนักงานคลังสินค้า (2 ตำแหน่ง)
14 พนักงานบรรจุ (5 ตำแหน่ง)
15 พนักงานคิวซี (5 ตำแหน่ง)
16 พนักงานฝ่ายผลิต (60 ตำแหน่ง)
17 พนักงานจัดส่ง (5 ตำแหน่ง)
18 คอมพิวเตอร์กราฟฟิค (2 ตำแหน่ง)

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา