ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: สตาเวลส์ มซิเนส (1998) จำกัด (คูหาที่ 39)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 857/1 หมู่13 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา30000
หมายเลขโทรศัพท์: 044-371861-3
หมายเลขโทรสาร:
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์:
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ตำแหน่งงาน

ลำดับ ชื่อตำแหน่ง
1 เซลล์โมเดิร์นเทรด ประจำกรุงเทพฯ (1 ตำแหน่ง)
2 เทเลเซลล์ ประจำกรุงเทพฯ (5 ตำแหน่ง)
3 ผู้จัดการฝ่ายขาย(โรงแรม) (1 ตำแหน่ง)
4 โฟร์แมน (2 ตำแหน่ง)
5 พนักงานรักษาความปลอดภัย (ประจำโครงการบ้านจัดสรร- หมู่บ้าน ดิไอคอน) (2 ตำแหน่ง)
6 คนสวน (ประจำโครงการบ้านจัดสรร- หมู่บ้าน ดิไอคอน) (2 ตำแหน่ง)
7 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สินค้า (ขายสินค้า) (20 ตำแหน่ง)
8 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจ (2 ตำแหน่ง)
9 เจ้าหน้าที่ขายเชิงรุก (2 ตำแหน่ง)
10 เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (2 ตำแหน่ง)
11 เจ้าหน้าที่บัญชี (4 ตำแหน่ง)
12 เจ้าหน้าที่การตลาด (2 ตำแหน่ง)
13 ที่ปรึกษาการขาย (บ้านจัดสรร) (2 ตำแหน่ง)
14 ผู้ช่วยผู้บริหาร (ด้านการตลาด (2 ตำแหน่ง)
15 ช่างบริการ ประจำสาขากรุงเทพฯ (2 ตำแหน่ง)
16 พนักงานคลังสินค้า ประจำสาขากรุงเทพฯ (4 ตำแหน่ง)
17 เจ้าหน้าที่เครดิต (10 ตำแหน่ง)

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา