ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด (คูหาที่ 40)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): ผลิตน้ำตาลทรายขาว
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 246/13 ตำบลปรือ อำเภอปราสาท สุรินทร์32140
หมายเลขโทรศัพท์: 044-551-600 ต่อ 149
หมายเลขโทรสาร:
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์: job.srs@kisugargroup.com
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ตำแหน่งงาน

ลำดับ ชื่อตำแหน่ง
1 เจ้าหน้าที่บัญชีเกษตรกร (3 ตำแหน่ง)
2 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมจัดหาวัตถุดิบ (1 ตำแหน่ง)
3 วิศวกรกระบวนการผลิต (2 ตำแหน่ง)
4 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเผยแพร่ (2 ตำแหน่ง)
5 วิศวกรโยธา (2 ตำแหน่ง)
6 วิศวกรเครื่องมือวัด (2 ตำแหน่ง)
7 เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (2 ตำแหน่ง)
8 เจ้าหน้าที่ IT Support (1 ตำแหน่ง)
9 เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ (2 ตำแหน่ง)
10 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (2 ตำแหน่ง)
11 เจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลฯ (5 ตำแหน่ง)

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา