ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) (คูหาที่41)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): ขายวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 28 ตำบลตลาด อำเภอเมือง มหาสารคาม44000
หมายเลขโทรศัพท์: 043-711777 , 081-9840009
หมายเลขโทรสาร:
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์:
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา