ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (คูหาที่ 43)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): รับซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าและเจนเนอเรเตอร์
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: เลขที่ 98/4 หมู่ 6 ต.สวนพริกไทย อ. เมืองปทุมธานี ปทุมธานี0
หมายเลขโทรศัพท์: 098-2577400, 083-0965121
หมายเลขโทรสาร:
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์:
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ตำแหน่งงาน

ลำดับ ชื่อตำแหน่ง
1 พนักงานทั่วไป (30 ตำแหน่ง)
2 ช่างกลึง/กัด/ไส/มิลลิ่ง (7 ตำแหน่ง)
3 ช่างแมคคานิค (3 ตำแหน่ง)
4 พนักงานขับรถ 4,6,10,12 เครน (4 ตำแหน่ง)
5 เลขานุการ (2 ตำแหน่ง)
6 ธุรการ (4 ตำแหน่ง)
7 วิศวกรไฟฟ้า (2 ตำแหน่ง)
8 จป.วิชาชีพ (1 ตำแหน่ง)
9 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (1 ตำแหน่ง)
10 เจ้าหน้าที่บุคคล (1 ตำแหน่ง)
11 เจ้าหน้าที่การตลาด (5 ตำแหน่ง)
12 ช่างไฟฟ้า (3 ตำแหน่ง)
13 เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (1 ตำแหน่ง)
14 วิศวกรออกแบบเครื่องจักร (2 ตำแหน่ง)
15 วิศวกรเครื่องกล (4 ตำแหน่ง)

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา