ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: รัชดานิรมิต จำกัด (คูหาที่ 5)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): โรงละครสยามนิรมิต
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 19 ถนนเทียมร่วมมิตรภาพ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร10320
หมายเลขโทรศัพท์: 026499222
หมายเลขโทรสาร: 026499200
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์:
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ตำแหน่งงาน

ลำดับ ชื่อตำแหน่ง
1 ช่างซ่อมบำรุง / ช่างก่อสร้าง (2 ตำแหน่ง)
2 แม่บ้าน / รปภ. (5 ตำแหน่ง)
3 นักแสดง (15 ตำแหน่ง)
4 เจ้าหน้าที่องกรสัมพันธ์ (1 ตำแหน่ง)
5 เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (1 ตำแหน่ง)
6 เจ้าหน้าที่ต้อนรับ (อังกฤษ-จีน) (3 ตำแหน่ง)
7 เจ้าหน้าที่ธุการสำนักงานขาย (1 ตำแหน่ง)
8 เจ้าหน้าที่รับฝากกล้อง-ตรวจบัตร (2 ตำแหน่ง)
9 พนักงานฉากหลังและสนับสนุนการแสดง (2 ตำแหน่ง)
10 ช่างเทคนิคงานแสดง (2 ตำแหน่ง)

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา