ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: ช ทวี จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 6)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): ต่อตัวถังรถพ่วงรถบรรทุก
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 265 หมู่ที่ 4 ตำบล เมืองเก่า อำเภอ เมืองขอนแก่น40000
หมายเลขโทรศัพท์: 081-3911770
หมายเลขโทรสาร: 043-341410
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์: recruit-personnel@cho.co.th
   

ตำแหน่งงาน

ลำดับ ชื่อตำแหน่ง
3 ช่างซ่อมรถบรรทุก (ชลบุรี) (50 ตำแหน่ง)
4 ช่างไฟฟ้ารถยนต์และแอร์รถยนต์ (ชลบุรี) (5 ตำแหน่ง)
5 ที่ปรึกษางานบริการ Service Advisor (ชลบุรี) (5 ตำแหน่ง)
6 ช่างยนต์ (20 ตำแหน่ง)
7 พนักงานขับรถ (10 ตำแหน่ง)
8 Foreman (ชลบุรี) (5 ตำแหน่ง)
9 ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี (1 ตำแหน่ง)
10 ผู้จัดการแผนกขายต่างประเทศ (1 ตำแหน่ง)
11 ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (2 ตำแหน่ง)
12 ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (กทม.) (5 ตำแหน่ง)
13 หัวหน้าแผนกจัดซื้อ (1 ตำแหน่ง)
14 วิศวกร (2 ตำแหน่ง)
15 IT Support (2 ตำแหน่ง)
16 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (2 ตำแหน่ง)
17 เจ้าหน้าที่บัญชี (2 ตำแหน่ง)
18 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำที่ กทม.) (3 ตำแหน่ง)
19 เจ้าหน้าที่ธุรการ (2 ตำแหน่ง)
20 พนักงานคลังสินค้า (2 ตำแหน่ง)
21 พนักงานฝ่ายผลิต (20 ตำแหน่ง)

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา