ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: แป้งตะวันออกเฉยงเหนือ (1987) จำกัด (คูหาที่ 63)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): ผลิตแป้งมันสัมปะหลัง
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 67/2 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง นครราชสีมา30000
หมายเลขโทรศัพท์: 044-212355
หมายเลขโทรสาร:
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์:
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา