ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด (คูหาที่ 64)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): บรรจุข้าวสารส่งออก
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 39/228 หมู่2 ตำบลบางพระเจ้า อำเภอเะมืองสมุทรสาคร74000
หมายเลขโทรศัพท์: 034-462290-3
หมายเลขโทรสาร:
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์:
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ตำแหน่งงาน

ลำดับ ชื่อตำแหน่ง
1 ช่างซ่อมบำรุง (1 ตำแหน่ง)
2 เจ้าหน้าที่ขาย (2 ตำแหน่ง)
3 พนักงานขับรถ 6 ล้อ (1 ตำแหน่ง)
4 เจ้าหน้าที่การตลาด (1 ตำแหน่ง)
5 เจ้าหน้าที่ออกแบบ (1 ตำแหน่ง)
6 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (1 ตำแหน่ง)
7 Export Sales (1 ตำแหน่ง)
8 ผู้จัดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (1 ตำแหน่ง)
9 ผู้จัดการฝ่ายตลาด (1 ตำแหน่ง)

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา