ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: นพเก้าโฮมมาร์ท (คูหาที่ 65)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): ขายอุปกรณ์ก่อสร้าง ไฟฟ้า ประปา เครื่องครัว
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 96/13 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์32000
หมายเลขโทรศัพท์: 044-713933
หมายเลขโทรสาร:
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์:
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ตำแหน่งงาน

ลำดับ ชื่อตำแหน่ง
1 พนักงานรักษาความปลอดภัย (กลางคืน) (2 ตำแหน่ง)
2 พนักงานขายและจัดเรียงสินค้า (3 ตำแหน่ง)
3 พนักงานขับรถ (6 ตำแหน่ง)
4 พนักงานจัดซื้อ (2 ตำแหน่ง)
5 พนักงานขาย PC(สี) +อื่นๆ (4 ตำแหน่ง)
6 สถาปนิก (2 ตำแหน่ง)
7 พนักงาน (กัมพูชา-ต่างด้าว) (2 ตำแหน่ง)
8 พนักงานยกของ (6 ตำแหน่ง)

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา