ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: ไดเซลล์เซฟตี้ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คูหาที่ 7)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 214 หมู่4 ถนนนิคมอุตสาหกรรม304 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรี25140
หมายเลขโทรศัพท์: 037-270900#1280-1281
หมายเลขโทรสาร: 037274225
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ: 0806407373
ที่อยู่อีเมล์: recruit@dsst.daicel.com
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ตำแหน่งงาน

ลำดับ ชื่อตำแหน่ง
1 PLC Engineer / System Design Engineer / Technology Development Engineer (5 ตำแหน่ง)
2 QA&QC Engineer (0 ตำแหน่ง)
3 Procurement Engineer (0 ตำแหน่ง)
4 Maintenance Engineering (0 ตำแหน่ง)
5 Software Engineeri / Network & Developement Engineer / IT Infrastructure Support (0 ตำแหน่ง)
6 Health & Enviroment Engineer (0 ตำแหน่ง)
7 Injection Molding Engineer (0 ตำแหน่ง)
8 Customer Quality Engineer / Supplier Quality Engineer (0 ตำแหน่ง)
9 Production Engineer (0 ตำแหน่ง)

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา