ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: Kbank Contact Center (คูหาที่ 8)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): ผู้ให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าของ กสิกรไทย (K-Contact Center)
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 47/7 ม.3 ต.บ้านใหม่, อ.ปากเกร็ด นนทบุรี11120
หมายเลขโทรศัพท์: 02-562-7384
หมายเลขโทรสาร:
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์:
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา