ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: มบจ.กรุงไทย แอกซ่า (คูหาที่ 9)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): เพื่อฝึกอบรมและธุรกิจประกันชีวิต (ประกันภัย)
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 103/18-19 ถนนกุดยาวสามัคคี ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์46000
หมายเลขโทรศัพท์: 0862372493
หมายเลขโทรสาร: 043-815135
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ: 0833429064
ที่อยู่อีเมล์: Waristha.lim@hotmail.com
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา