ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: บริษัท้ำตาลกุมภวาปี จำกัด
รายละเอียด (ลักษณะงาน):
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 103/18-19 ถนนกุดยางสามัคคี ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์กาฬสินธุ์46000
หมายเลขโทรศัพท์: 086-2372493
หมายเลขโทรสาร: 043-815135
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ: 083-3429064
ที่อยู่อีเมล์: Waristha.lim@hotmail.com
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ตำแหน่งงาน

ลำดับ ชื่อตำแหน่ง
1 Admin Officer ประชาสัมพันธ์คุณภาพอ้อย (1 ตำแหน่ง)
2 Store Officer (1 ตำแหน่ง)
3 นักวิชชาการเกษตร (3 ตำแหน่ง)
4 วิศวกรโครงการ Project Engineer (1 ตำแหน่ง)
5 วิศวกรสิ่งแวดล้อม (1 ตำแหน่ง)
6 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.วิชชาชีพ (1 ตำแหน่ง)

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา