ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (คูหาที่ 11)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): กฎหมายและติดตามเร่งรัดหนี้สิน
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: ซีพี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 6 เลขที่356/1 หมู่12 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง ขอนแก่น40000
หมายเลขโทรศัพท์: 02769203-4
หมายเลขโทรสาร:
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์: pariyadas@acsservicing.co.th / warunyuf@acssrvicing.co.th
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ตำแหน่งงาน

ลำดับ ชื่อตำแหน่ง
1 เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (ประจำสาขาขอนแก่น) (30 ตำแหน่ง)
2 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน (ประจำสาขาขอนแก่น) (2 ตำแหน่ง)
3 เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (Safety Officer) (2 ตำแหน่ง)
4 เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนามประจำสาขา (นครราชสรมา ขอนแก่น กาฬสินธุ์ สกลนคร) (2 ตำแหน่ง)
5 รับสมัครผู้ทุพพลภาพ (ผู้พิการ) (1 ตำแหน่ง)
6 นักศึกษาฝึกงานแผนกทรัพยากรบุคคล (2 ตำแหน่ง)

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา