ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: ธนาคาร ไทยพาณิชย์ (คูหาที่ 12)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): การเงินและการธนาคาร
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900
หมายเลขโทรศัพท์: 027951129
หมายเลขโทรสาร:
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์:
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ตำแหน่งงาน

ลำดับ ชื่อตำแหน่ง
1 ผู้แนะนำการลงทุน (Wealth Trainee) ประจำสาขาทั่วประเทศ (0 ตำแหน่ง)
2 พนักงานธนกิจฝึกหัด (0 ตำแหน่ง)
3 เจ้าหน้าที่ Booth และเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (0 ตำแหน่ง)
4 Call Center Agent ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (0 ตำแหน่ง)
5 เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (SME)ทั่วประเทศ (0 ตำแหน่ง)
6 เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage Sales) (0 ตำแหน่ง)
7 เจ้าหน้าที่พัฒนาสินเชื่อ (Collection) (0 ตำแหน่ง)

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา