ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: แทร็กอินเตอร์เทรด จำกัด (คูหาที่ 13)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): ผลิตเสื้อผ้าชุดกีฬาส่งออกต่างประเทศ
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 61 หมู่5 ซอยบ้านเหล่ากล้วย ถนนร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ ตำบลจังหาร อำเภอจังหารร้อยเอ็ด45000
หมายเลขโทรศัพท์: 043507089-90
หมายเลขโทรสาร: 043507091
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์:
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา