ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: Sun food international (คูหาที่ 15)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): อาหารแปรรูป (เนื้อไก่)
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 69 หมู่ 6 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง สระบุรี18220
หมายเลขโทรศัพท์: -
หมายเลขโทรสาร:
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์:
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ตำแหน่งงาน

ลำดับ ชื่อตำแหน่ง
1 บัญชี (8 ตำแหน่ง)
2 TCT (10 ตำแหน่ง)
3 วิศวกรไฟฟ้า (8 ตำแหน่ง)
4 วิศวกรเครื่องกล (8 ตำแหน่ง)
5 HR (4 ตำแหน่ง)
6 Production (12 ตำแหน่ง)
7 ขายต่างประเทศ (3 ตำแหน่ง)
8 ขายภายในประเทศ (6 ตำแหน่ง)
9 ประสานงานขาย (4 ตำแหน่ง)
10 QS (4 ตำแหน่ง)

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา