ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: ซีอาร์ซีไทวัสดุ จำกัด (คูหาที่ 16)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): ธุรกกิจค้าปลีก
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 88/88 หมู่ 13 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ10540
หมายเลขโทรศัพท์: 082 687 0741
หมายเลขโทรสาร: 02 1033515
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์:
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา