ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: วี เอ เอส การ์เมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด (คูหาที่ 17)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อส่งออก
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 30 หมู่ 13 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง มหาสารคาม44000
หมายเลขโทรศัพท์: 043 777 442-3
หมายเลขโทรสาร: 043 777 841
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์:
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา