ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: ยูนิลอเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด (คูหาที่ 19)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 571 ถนนสารคาม-วาปีปทุม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม44000
หมายเลขโทรศัพท์: 043 777 692
หมายเลขโทรสาร: 081 8135427
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์:
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา