ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: สันติบุรี เดเวอลอปเม้นท์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (คูหาที่ 20)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): สนามกอล์ฟ
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 555 หมู่ 19 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง ขอนแก่น40260
หมายเลขโทรศัพท์: 043 209000 ต่อ 1610
หมายเลขโทรสาร:
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์:
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา