ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: ทรูคอปเปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 21)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): สื่อสารและโทรคมนาคม
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 88/1 (แถวตลาดห้าแยก) ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม44000
หมายเลขโทรศัพท์: 096 1942362
หมายเลขโทรสาร:
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์:
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ตำแหน่งงาน

ลำดับ ชื่อตำแหน่ง
1 เข้าหน้าที่ลูกค้าสัมพัธ์ (Call Center) ประจำจังหวัดขอนแก่น (0 ตำแหน่ง)
2 พนักงานขายประจำศูนย์บริการ (0 ตำแหน่ง)
3 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่ขายประจำอำเภอ (มหาสารคาม,ร้อยเอ็ด) (0 ตำแหน่ง)
4 เจ้าหน้าที่ตัวแทนขาย ประจำจังหวัดมหาสารคาม (0 ตำแหน่ง)
5 เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (0 ตำแหน่ง)

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา