ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: บมจ. สยามแมคโคร (คูหาที่ 25)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): สั่งซื้อ
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 253 หมู่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองมหาสารคามมหาสารคาม44000
หมายเลขโทรศัพท์: 043 022520
หมายเลขโทรสาร:
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์:
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ตำแหน่งงาน

ลำดับ ชื่อตำแหน่ง
1 หัวหน้าแผนกปลาและอาหารทะเล (1 ตำแหน่ง)
2 พนักงานสินค้าเบเกอรี่ (2 ตำแหน่ง)
3 พนักงานบริหารฐานข้อมูล (0 ตำแหน่ง)
4 พนักงานสินค้าอุปโภค (0 ตำแหน่ง)
5 พนักงานสินค้าอาหารสด (0 ตำแหน่ง)
6 พนักงานจัดเรียงสินค้า (0 ตำแหน่ง)

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา