ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: อัลฟาเมตริคส์ จำกัด (คูหาที่ 27)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): เป็นที่ปรึกษา พัฒนาและให้บริการด้านคอมพิวเตอร์อปแวร์ทั้งในและต่างประเทศ
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 109/1 หมู่2 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็กสระบุรี18180
หมายเลขโทรศัพท์: 036-343-000
หมายเลขโทรสาร:
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์:
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา