ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: ซีพีแรม จำกัด (สาขาขอนแก่น) (คูหาที่ 28)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): -
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 86 หมู่ 6 ตำบล ท่าพระ อำเภอ เมืองขอนแก่นขอนแก่น40260
หมายเลขโทรศัพท์: 043 262 000 ต่อ 155
หมายเลขโทรสาร:
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์:
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ตำแหน่งงาน

ลำดับ ชื่อตำแหน่ง
1 พนักงานธุรการยานยนต์ (1 ตำแหน่ง)
2 เจ้าหน้าที่ธุรการ (1 ตำแหน่ง)
3 หัวหน้างานคลังสินค้า (1 ตำแหน่ง)
4 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (1 ตำแหน่ง)
5 เจ้าหน้าที่ Facility (1 ตำแหน่ง)
6 เจ้าหน้าที่ขายและการตลาด (1 ตำแหน่ง)
7 หัวหน้างานจัดสินค้า (1 ตำแหน่ง)
8 ผู้จัดการแผนกขายและการตลาด (1 ตำแหน่ง)
9 เจ้าหน้าที่ข้อมูลระบบ (Put to light ) (1 ตำแหน่ง)
10 เจ้าหน้าที่ R&D (2 ตำแหน่ง)
11 เจ้าหน้าที่สนับสนุน R&D (1 ตำแหน่ง)
12 ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนโรงงาน (1 ตำแหน่ง)
13 ผู้จัดการฝ่ายผลิตขนมปัง (1 ตำแหน่ง)
14 เจ้าหน้าที่คุมเครื่องจักร (2 ตำแหน่ง)
15 เจ้าหน้าที่ซ่อมสร้าง (1 ตำแหน่ง)
16 เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (2 ตำแหน่ง)
17 เจ้าหน้าที่ระบบบำบัด (1 ตำแหน่ง)
18 หัวหน้างานผลิต (10 ตำแหน่ง)
19 ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ (1 ตำแหน่ง)

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา