ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: The Pizza Company (คูหาที่ 30)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): ร้านอาหาร
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 76/1-2 ตำบล ตลาด อำเภอเมือง มหาสารคาม44000
หมายเลขโทรศัพท์: 088 5608478
หมายเลขโทรสาร:
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์:
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา