ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 31)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 211 หมู่ 4 ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา0
หมายเลขโทรศัพท์: 044 278 637-51
หมายเลขโทรสาร:
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์:
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา