ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: บริษัท สตาร์เวลล์ บิซิเนส(1998)จำกัด
รายละเอียด (ลักษณะงาน): อาคารอิ่มวิเศษ 857/1 หมู่13 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: อาคารอิ่มวิเศษ 857/1 หมู่13 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310นครราชสีมา30310
หมายเลขโทรศัพท์: 044-371861-3
หมายเลขโทรสาร: 044-294870
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ: 062-3823854
ที่อยู่อีเมล์: visitpupu@gmail.com
   

ตำแหน่งงาน

ลำดับ ชื่อตำแหน่ง

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา