ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: เยนเนอรัล ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด (คูหาที่ 51)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): แปรรูปอาหาร
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 89 หมู่3 ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา30140
หมายเลขโทรศัพท์: 044 756575
หมายเลขโทรสาร:
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์:
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ตำแหน่งงาน

ลำดับ ชื่อตำแหน่ง
1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (2 ตำแหน่ง)
2 เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต (7 ตำแหน่ง)
3 เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) (2 ตำแหน่ง)
4 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (2 ตำแหน่ง)
5 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (2 ตำแหน่ง)

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา