ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ ฯ (คูหาที่52)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): โรงแรม
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา บางรักกรุงเทพมหานคร10500
หมายเลขโทรศัพท์: 02 233-7060
หมายเลขโทรสาร: 02 236-5218
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์: pnbkk@montien.com
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ตำแหน่งงาน

ลำดับ ชื่อตำแหน่ง
1 PURCHASING OFFICER (0 ตำแหน่ง)
2 RECEPTIONIST (0 ตำแหน่ง)
3 BELL BOY (0 ตำแหน่ง)
4 SECURITY OFFICER (0 ตำแหน่ง)
5 SECRETARY (0 ตำแหน่ง)
6 RESTAURANT CASHIER (0 ตำแหน่ง)
7 STEWARD (0 ตำแหน่ง)
8 COOK (0 ตำแหน่ง)
9 ENGINEERING AIR CONDITIONER (0 ตำแหน่ง)
10 ENGINEERING PLUMBER (0 ตำแหน่ง)
11 ENGINEERING ELECTRICIAN (0 ตำแหน่ง)
12 ENGINEERING ELECTRONIC (0 ตำแหน่ง)
13 WAITER & WAITRESS (0 ตำแหน่ง)
14 BARTENDER (0 ตำแหน่ง)

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา