ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: อารีมิตร เอ็มจี จำกัด (คูหาที่ 59)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): จำหน่ายรถยนต์เอ็มจี
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 243/2 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม44000
หมายเลขโทรศัพท์: 043-711341
หมายเลขโทรสาร:
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์:
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ตำแหน่งงาน

ลำดับ ชื่อตำแหน่ง
1 พนักงานสต๊อกอะไหล่ (2 ตำแหน่ง)
2 พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (2 ตำแหน่ง)
3 พนักงานบัญชี (2 ตำแหน่ง)
4 พนักงานรับรถ (2 ตำแหน่ง)
5 พนักงานช่างเทคนิค (5 ตำแหน่ง)
6 พนักงานขาย (15 ตำแหน่ง)

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา