ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: แม่กลองเวชกิจ จำกัด (คูหาที่ 61)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): สถานพยาบาล
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 158/1 ถนนราษฎ์ประดิษธิ์ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม75000
หมายเลขโทรศัพท์: 034-715001-5
หมายเลขโทรสาร: 034718623
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์:
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา