ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: ลัคกี้เท็คซ์(ไทย) จำกัด(มหาชน) โรงงาน3 (คูหา 33 )
รายละเอียด (ลักษณะงาน): อุตสาหกรรมสิ่งทอ
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 305 หมู่4 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ0
หมายเลขโทรศัพท์: 02-3239020-2
หมายเลขโทรสาร:
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์:
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ตำแหน่งงาน

ลำดับ ชื่อตำแหน่ง
1 เจ้าหน้าที่งานบัญชี (2 ตำแหน่ง)
2 วิศวกรไฟฟ้า (2 ตำแหน่ง)
3 เจ้าหน้าที่รับประกันคุณภาพ QA (3 ตำแหน่ง)
4 พนักงานฝ่ายผลิต (20 ตำแหน่ง)
5 เจ้าหน้าที่งานเอกสาร คีย์ข้อมูล (3 ตำแหน่ง)
6 หัวหน้าแผนกผลิต (5 ตำแหน่ง)
7 ช่างเทคนิค ช่างซ่อมบำรุง (8 ตำแหน่ง)
8 เจ้าหน้าที่ธุการและบุคคล (2 ตำแหน่ง)
9 ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุง (5 ตำแหน่ง)

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา