ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: เจเอ็มที ลาบอเรตอรีส จำกัด (คูหาที่68)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): ผลิตเครื่องสำอาง
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 200 หมู่ 10 ถนนมิตรภาพ ตำบลโตนด อำเภอโนนสูงนครราชสีมา30160
หมายเลขโทรศัพท์: 044-917500-3
หมายเลขโทรสาร: 044-917500-3 #1
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์:
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา