ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: โรงแรม เจริญธานี ขอนแก่น (คูหาที่ 62)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): ธุรกิจโรงแรม
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 260 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 0ขอนแก่น40000
หมายเลขโทรศัพท์: 043-220400-14
หมายเลขโทรสาร: 04-220438
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์:
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา