ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: อัลลายเลส ประเทศไทย จำกัด
รายละเอียด (ลักษณะงาน): ผู้ผลิตโวล่าเซลล์ สร้างและออกแบบเครื่องจักร
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: ซอย นวมินทร์ 321 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร10230
หมายเลขโทรศัพท์: 029441931
หมายเลขโทรสาร:
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์:
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ตำแหน่งงาน

ลำดับ ชื่อตำแหน่ง
1 Production and Quality Control Manager (1 ตำแหน่ง)
2 ช่างอิเล็คทรอนิกส์ ไฟฟ้า (2 ตำแหน่ง)
3 ช่างเชื่อม (10 ตำแหน่ง)
4 ช่างกลึง (10 ตำแหน่ง)
5 เจ้าหน้าที่พัสดุ (3 ตำแหน่ง)
6 Sales Engineer (สนญ.ใหญ่ กรุงเทพฯ) (3 ตำแหน่ง)
7 Assistant Sales & Product Development Manager (1 ตำแหน่ง)
8 Assistant Breeders (1 ตำแหน่ง)
9 Sales & Product Development (2 ตำแหน่ง)
10 Quality Assurance (Grow Out) (1 ตำแหน่ง)

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา