ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: เจเทคโต
รายละเอียด (ลักษณะงาน): ควบคุมคุณภาพ
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 157/458ม.10 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชาชลบุรี20110
หมายเลขโทรศัพท์: 038 770515
หมายเลขโทรสาร:
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ: 0879859005
ที่อยู่อีเมล์: ketkleaw@gmail.com
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ตำแหน่งงาน

ลำดับ ชื่อตำแหน่ง

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา